Beëindiging van het mentorschap

Mentorschap is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Ook het opheffen van het mentorschap gaat via de rechtbank. Dit wordt gedaan als:

  • De klant of de mentor overlijdt
  • Er een andere mentor wordt aangesteld
  • Het mentorschap wordt vervangen door curatele
  • De voortzetting van het mentorschap niet zinvol is
  • De klant zelf of met behulp van anderen zijn/haar belangen weer kan behartigen
  • De periode is afgelopen waarvoor de kantonrechter het mentorschap heeft uitgesproken

Voor het opheffen van het mentorschap rekent de rechtbank opnieuw griffierechten.

Wat zijn de kosten van het mentorschap?

De maximale hoogte voor de tarieven voor mentorschap worden jaarlijks geïndexeerd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Over het algemeen houden professionele mentoren dit tarief aan. De VAO houdt zich hier ook aan.

De kosten van het mentorschap bestaan uit een éénmalige intakevergoeding en maandelijkse kosten. Er zijn hiervoor afwijkende tarieven voor verschillende situaties. Bij het beëindigen van het mentorschap volgen nog éénmalig afsluitkosten. Voor het complete overzicht kunt u onze tarievenlijst bekijken.

Wanneer de klant een laag inkomen heeft, kan het zijn dat hij/zij in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand om de kosten voor het mentorschap (deels) te betalen.