Beëindiging van het beschermingsbewind

Omdat beschermingsbewind door de kantonrechter wordt uitgesproken, is dit niet zomaar te beëindigen. De rechtbank moet deze maatregel altijd weer opheffen. Dit wordt gedaan als:

  • De klant of de bewindvoerder overlijdt
  • Er een andere bewindvoerder wordt aangesteld
  • Het beschermingsbewind wordt vervangen door curatele
  • De voortzetting van het bewind niet zinvol is
  • De klant zelf of met behulp van anderen zijn/haar belangen weer kan behartigen
  • De periode is afgelopen waarvoor de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken

Voor het opheffen van het beschermingsbewind rekent de rechtbank weer griffierechten.

Als de beëindiging van het beschermingsbewind door de kantonrechter is goedgekeurd, moet de bewindvoerder nog extra werkzaamheden uitvoeren om het dossier af te ronden. Zo moet de bewindvoerder ook nu weer alle instanties op de hoogte stellen en moet hij adreswijzigingen versturen. Daarnaast moet de bewindvoerder een eindrekening en verantwoording opmaken. Eventueel moet hij een notaris inschakelen. Bij de beëindiging van het bewind worden daarom afsluitkosten in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten van het beschermingsbewind?

De maximale hoogte voor de tarieven voor beschermingsbewind worden jaarlijks geïndexeerd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Over het algemeen houden professionele bewindvoerders dit tarief aan. De VAO houdt zich hier ook aan.

De kosten van het beschermingsbewind bestaan uit een éénmalige intakevergoeding en maandelijkse kosten. Er zijn hiervoor afwijkende tarieven voor verschillende situaties. Wanneer de bewindvoerder extra handelingen moet verrichten, wordt er na goedkeuring van de rechtbank een uurtarief gerekend. Bij het beëindigen van het bewind volgen nog éénmalig afsluitkosten. Voor het complete overzicht kunt u onze tarievenlijst bekijken.

Wanneer de klant een laag inkomen heeft, kan het zijn dat hij/zij in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor het beschermingsbewind (deels) te betalen. Indien dit het geval is, zal de bewindvoerder deze bijzondere bijstand aanvragen.